W jaki sposób dodać swój inteligentny sensor do aplikacji Sencito

 1. Zainstalować Sencito. aplikację mobilną Sencito.
 2. Zarejestrować się do Sencito poprzez aplikację mobilną lub przez stronę internetową registrace.chytrejsiobec.cz.
 3. Poprzez adres e-mailowy zatwierdzić rejestrację.
 4. Zapytać o licencję do podłączenia Waszego sensoru do sieci gminy na stronie internetowej licence.chytrejsiobec.cz, pod podany adres e-mailowy wysłany zostanie licencyjny kod QR.
 5. Dodać swój sensor.
 6. Nastawić swój sensor jako ulubiony (*), zostanie wtedy wyobrażony na dashboardzie (panelu głównym) aplikacji.

W jaki sposób dodać swój inteligentny sensor do aplikacji Sencito

W jaki sposób dodać sensor publiczny

 1. Zainstalować aplikację mobilną Sencito.
 2. Zarejestrować się do Sencito poprzez aplikację mobilną lub poprzez stronę internetową registrace.chytrejsiobec.cz.
 3. Poprzez adres e-mailowy zatwierdzić rejestrację.
 4. Nastawić sobie odbiór nowości z głównego kanału informacyjnego gminy, ewentualnie z innych pobocznych kanałów informacyjnych.
 5. Na dashboardzie gminy wyszukać publiczne sensory, adres dashboardu znajdziecie na stronie internetowej gminy.
 6. W aplikacji mobilnej Sencito dobrać: Dodać sensor publiczny i odczytać kod QR sensoru publicznego.
 7. Można nastawić również notyfikacje z sensorów publicznych.

W jaki sposób dodać sensor publiczny

W jaki sposób dołączyć do odbioru Kanału informacyjnego gminy

 1. Zainstalować Sencito. aplikację mobilną Sencito.
 2. Zarejestrować się w Sencito poprzez aplikację mobilną albo poprzez stronę internetową registrace.chytrejsiobec.cz.
 3. Poprzez adres e-mailowy zatwierdzić rejestrację.
 4. Nastawić sobie odbiór nowości z głównego kanału informacyjnego gminy, ewentualnie z innych pobocznych kanałów informacyjnych.

W jaki sposób dołączyć do odbioru Kanału informacyjnego gminy

Co jeszcze aplikacja potrafi

Nasawienie powiadomiena

Możliwość powiadomienia aplikacji (push notyfikajca), sms, email

Główny i poboczny kanał informacyjny

Można uzyskać informacje nawet z sąsiedniej gminy

Dopasowanie sensoru

Dopasowanie wrażliwości, częstości wysyłania, częstości pomiaru itp.

Inteligentne współdzielenie sensorów

Współdzielenie sensorów z sąsiadem, z rodziną, gdy wyjeżdża się na wczasy

Inteligentne strony internetowe aplikacji

Także obywatel może do swego urządzenia podłączyć się inteligentnie, nawet bez swej komórki

Macie inne pytania? Napiszcie do nas.

info@sencito.com