Smart parkowanie

Może przynieść miastu wielką rewolucję w obszarze narzędzi do nadzorowania zajętości miejsc parkingowych. Znalezienie i nawigacja na wolne miejsce parkingowe jest możliwe po kilku kliknięciach.

ZAMÓW ROZWIĄZANIE

Chytré parkování

Smart przystanki

Daje możliwość uproszczenia podróżnym dostępu do informacji o transporcie zbiorowym w formie graficznej jak również dźwiękowej. Komfort podróży zostanie podniesiony przez udostępnienie pasażerom informacji o ewentualnych opóźnieniach czy zmianach w rozkładzie jazdy.

ZAMÓW ROZWIĄZANIE

Inteligentní zastávky