Kontrola poziomu wody w rzekach

Zapewnicie sobie doskonały przegląd poziomów cieków wodnych w swojej gminie – w każdej chwili i bez przeprowadzania oględzin w terenie. Inteligentne czujniki zapewnią aktualny obraz i pomogą lepiej opanować ewentualną sytuację powodziową.

SKONTAKTUJCIE SIĘ

IoT Kontrola poziomu wody w rzekach

Gdzie korzystamy z czujników
 

 
Most przez rzekę
Most przez rzekę
Powódź w gminie
Powódź w gminie
 

 

Korzyści dla gminy i mieszkańców

Mniej szkód spowodowanych powodziami

Długotrwały monitoring poziomu cieków wodnych

Błyskawiczna interwencja jednostek ratunkowych

 

Jak to działa w praktyce

  1. Pod mostami w Waszej gminie umieszcza się inteligentne czujniki.
  2. Przy dużych opadach nawalnych czujniki mierzą aktualny poziom w ciekach wodnych.
  3. Przekroczenie limitów aplikacja Sencito zgłasza natychmiast – bezpośrednio na Wasz inteligentny telefon.
  4. Zmierzone wartości można online przekazać innym odbiorcom w gminie – na przykład strażakom, którzy niezwłocznie mogą przystąpić do interwencji.
  5. Dla lepszej informacji mieszkańców te dane można również opublikować w Internecie w formie gminnego dashboardu.