Kontrola kontenerów na odpady

Dokuczają Wam w gminie stale pełne kontenery na sortowane odpady? Zainstalujcie inteligentne czujniki i kontrolujcie aktualne napełnienie pojemników online za pomocą mobilnej aplikacji. Poprawicie planowanie odbioru odpadów i zmotywujecie mieszkańców do jeszcze dokładniejszego sortowania odpadów.  

SKONTAKTUJCIE SIĘ

IoT Kontrola kontenerów na odpady

Zalety dla gminy i mieszkańców

Efektywniejsze planowanie częstotliwości wywożenia śmieci

Koniec z nieporządkiem przed kontenerami

Większa motywacja mieszkańców do sortowania odpadów

 

Jak to działa w praktyce

  1. Inteligentne czujniki umieszcza się na kontenerach.
  2. Czujniki kontrolują poziom odpadów w kontenerach i pojemnikach na śmieci.   
  3. Mobilna aplikacja Sencito w przejrzysty sposób pokaże Wam aktualny stan wypełnienia kontenerów.
  4. Kiedy kontener wypełni się, otrzymacie informację w formie notyfikacji push, SMS albo e-maila.